Ring Fritids!

  • +46 (0) 7 00 56 57 32
:

Fritids

 

Vi gör vårt bästa för att fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen och grundskolan. Vi vill att fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Aktiviteterna i vårt fritidshem är väl genomtänkta för att tillgodose och stimulera barnens verksamhetsbehov och sociala kontaktbehov. Bland de omväxlande fritidsaktiviteterna kan nämnas bakning, sällskapsspel, studiebesök, handarbete, småslöjd, utomhuslekar och mycket mera. Barnen äter mellanmål på fritids, ibland något som barnen själva tillagat eller smörgåsar och fil. Fritidshemmet drivs på entreprenad för kommunens räkning. Vi tar emot alla elever i åldrarna 6-13 år som behöver plats, för närvarande har vi ca 24 barn inskrivna på fritids. Våra fritidspedagoger har många års erfarenhet av arbete med barn och ungdomar.