:

Startsida :: Al Maarif Skola

xpert contents

Al-Maarif skola är en fristående grundskola i Helsingborg. Vi arbetar för att ge eleverna de bästa förutsättningarna för att integreras i det svenska samhället utan att förlora sitt kulturarv. All undervisning sker på svenska av erfarna och kompetenta lärare. Våra tvåspråkiga pedagoger är som en bro mellan lärarna och eleverna. Eleverna erbjuds modersmålsundervisning under skoldagen tre gånger å 40 minuter i veckan. Därmed får våra elever större möjligheter för att kunna läsa och skriva på sitt modersmål såväl som på svenska.

 

Valda Bilder