Förskola

Al-Maarif Tvåspråksförskola
Adress: Laholmsgatan 1, Telefon: 042-18 18 10
Al-Maarif Tvåspråksförskola startade feb 2004. Förskolan är öppen för alla. Vi ha 20-28 inskrivna barn. Vår profil är tvåspråkighet; svenska och arabiska. Målet som vi strävar mot är att ge barnen en god språklig medvetenhet redan från låg ålder. Vi stärker deras språk och ger dem stolthet och kunskap om de två kulturer som de växer upp i; i hemmet och i samhället. Vår personal har dubbelkulturell och tvåspråkig kompetens vilket ger föräldrar och barn en stor trygghet. Vi har en nära relation med barnens föräldrar, är måna om deras åsikter och bemöter dem alltid med respekt och hjälpsamhet. Föräldramöten sker terminsvis och utvecklingssamtal minst en gång per år. Förskolans personal får kommunalt stöd för att stärka föräldrarnas och barnens integration i samhället.
Vi arbetar medvetet för att individuellt stödja barnen i deras utveckling som aktivt tvåspråkiga. Barnen ska känna glädje över sina tvåspråkiga resurser och på förskolan uppmärksammas de högtider som hör till deras dubbelkulturella arv. Förskolan fokuserar på att ge barnen pedagogiska, lustbetonade och meningsfulla dagar tillsammans i olika grupper. Vi arbetar med tema och använder oss av bilder, sång, rörelse, musik och eget skapande. Personalen lägger stor vikt vid språken och har dagliga språkstunder där de arbetar med ex rim, ramsor, språkljud, sammansatta ord och ordkunskap. Varje dag ägnas en del av dagen åt fri lek. Barnens kunskapsinhämtning ska vara okonstlad och upplevas som ett äventyr vilket hela tiden utmanar förskollärarens flexibilitet, kreativitet och vilja att vidareutvecklas.

En vecka på Al-Maarif Tvåspråksförskola ser ut så här:
Måndag arbetar vi temainriktat i mindre grupper
Tisdag har vi gemensam aktivitet- och hälsodag
Onsdag är vår utflyktsdag, ofta med matsäck
Torsdag fortsätter vi med temaarbetet
Fredagar repeterar vi veckans tema och grupparbeten på arabiska
Förskolans öppettider är mellan 07.30-16.30.
Frukost serveras vid 8-tiden, lunch 11.30 och mellanmål 14.30.
Vi är utomhus dagligen och utnyttjar lekplatserna i området eller är på vår egen utrustade gård. Förskolans centrala läge gör det även lätt att besöka biblioteken, Fredriksdals friluftsmuseum, Jordbodalen och andra sevärdheter i Helsingborg.
På förmiddagarna arbetar vi i fyra åldersindelade grupper. Under denna tid koncentrerar pedagogerna sig på varje enskilt barn och stärker utvecklingen på individnivå.
Al-Maarif Tvåspråksförskolas personal
Förskolechef : Aisha Ulla Lanker Kertam
Kontaktperson : Khalisa Redha
Förskollärare : Malin Nielsen och Malin Hagman
Barnskötare : Souriana Sharif
Modersmålslärare : Ibrahim El Hayek
Förskolans personal får ta del av mycket fortbildning vilket gör att vårt pedagogiska arbete hela tiden utvecklas.