Augusti-september 2015

Rektors brev augusti-september 2015 

Hej alla barn och föräldrar på Al-Maarif tvåspråksskola

Ett nytt skolår är i gång, nya klasskamrater och nya lärare.

Vi ser glädjen som lyser i våra elevers ögon vid skolstarten att få börja i en ny årskurs och att få lära sig nya kunskaper.

En gång till vill jag säga till er: Hjärtligt välkomna och att tillsammans personal, föräldrar och elever hjälps åt så att läsåret blir ett framgångsrikt läsår.

 

Nya klasser och nya elever.

Antalet barn och elever växer. Nu har vi 314 barn och elever fördelade på:

3 förskoleklasser (Ffsk, Kfsk och Mfsk) , 3 ettor (M1:an, R1:an och T1:an), 2 tvåor (C2:an och T2:an), 3 treor (H3:an, N3:an och S3:an), 2 fyror (J4:an och L4:an), 2 femor (R5:an och T5:an) och en sexa (C6:an).

 

Nya medarbetare

Marita Andersson påbörjade sin anställning som lärare i åk 1. Klassens namn är M1:an.

Nesrin Touman är en ny lärare för en åk 3. Klassens namn är N3:an.

Haitham Alabedi är nyanställd som tvåspråksresurs och studiehandledare.

Välkomna!

 

Information A-Ö

Nu är informationshäftet hemskickat med eleverna men ni hittar även mycket informationen på skolans hemsida (www.al-maarif.se).

 

Den 2a september kommer Skolinspektionen att besöka vår skola för att genomföra tillsyn.

Likabehandlingsplanen

Detta dokument revideras och kommer att finnas på vår hemsida från och med första september. Eleverna har getts möjlighet att vara delaktiga och denna plan gäller för detta läsår.

 

Skolgården

Under sommaren har vi installerat fler redskap såsom linbana, asfaltmålningar och klätterställningar.

 

Datum att lägga på minnet

-       Onsdag 2 september vecka 36: Skolinspektionen besöker oss.

-       Torsdag 3 september vecka 36: friluftsdag.

-       Onsdag och torsdag 9 respektive 10 september vecka 37: Fotografering.

-       Lördag 12 september: Arbetshelg kl. 9.00-14.00 där föräldrar, barn och personal gör gemensamma aktiviteter tillsammans.           

-       Torsdag eller fredag 24 respektive 25 september är det EID. Mer information kommer till er 10 dagar innan.

كل عام و أنتم بخير

-       Måndag 5 oktober vecka 41: Inomhusidrott börjar.

-       Måndag och tisdag 5 respektive 6 oktober vecka 41: Läsdagar.                    

-       Onsdag 7 oktober vecka 41: Föräldramöte kl. 18.00.

-       Vecka 44 (26-30 oktober): Höstlov. Eleverna är lediga.

-       Vecka 45, 46, och 47: Utvecklingssamtal.

-       Fredag 18 december v 51: Avslutning höstterminen.

 

Jag önskar er ett mycket trevligt och lärorikt läsår!

Med vänliga hälsningar Yassine Yassine

Rektor, Al-maarif tvåspråksskola

 

 

 

 

Sida 16 av 16