:

Ledningsgruppen

A-lag 1-3

A-Lag förskoleklasserna

Övrig Personal

Al-Maarif Förskola

Tvåspråkiga Pedagoger

Elevhälsan

A-lag 4-6

Modersmålslärare